Första sidan

Skifferläge

Tidigare artikar mm

På Bergsstatens sida 8 februari 2017
Svenska Skifferoljeaktiebolaget har beviljats undersökningstillstånd benämnt Kvarntorp nr 10 i Kumla och Hallsbergs kommuner

2 feb 2017 beviljade Bergsstaten undersökningstillståndet för området Kvarntorp 10

Radio Örebro 29 jan 2017
Länsstyrelsen inte emot mineralundersökning i Kvarntorp

Radio Örebro 10-11 jan 2017
Det kanadensiska bolaget Uru metals har ansökt om undersökningstillstånd i Kvarntrop. Men det kan dröja innan några fysiska ingrepp i marken får göras - om tillståndet ens beviljas.

Kumla säger nej till mineralbrytning

Roland orolig för barnbarnen om Kvarntorp blir gruva igen


I november 2016 sökte Svenska Skifferbolaget undersökningstillstånd för Kvarntorp 10. Det motsvarar ungefär områdena Kvarntorp 5 och 6 som de inte fick förlängt 2015 plus ett område vid Hjortsberga.
Se kartan

SVT Nyheter Örebro 10 nov 2015: Förödande för bygden

Nerikes Allehhanda20151003: Kungörelse enligt minerallagen
Undersökningstillstånden Asker nr 1, Latorp nr 1 och Bresätter nr 1 har upphört att gälla den 15 september 2015.

1 september 2015: Artikel i Nerikes Allehanda - Undersökning av marken rann ut i sanden

6 augusti 2015: Svenska skifferoljeaktiebolaget vill provborra i Kvarntorpshögen utanför Kumla för att ta reda på vilka mineraler som finns i högen.

Freda skiffern nätverket i samverkan med Hela Sverige ska leva ordnade en filmvisning på Roxy den 24/11 2013 kl 14-18.
Filmen hette Promised Land och handlade om ”fracking”.
Efter filmen fanns det tid för diskussioner.

Broschyr Östernärke Broschyr Latorp

13-11-15 LRFs markägarmöte i Asker, Odensbacken, har antagit ett uttalande med anledning av det kanadensiska bolaget Uru Metals tillstånd för provborrningar av uran i Örebro län. Invändningarna är starka och uttalandet belyser hur utländska aktörer lättvindigt kan prospektera och därefter utvinna Sveriges naturtillgångar samtidigt som boende och företagsverksamhet i området riskerar att påverkas negativt både ekonomiskt och miljömässigt. Frågan är av samhällsintresse på alla nivåer.

Om uttalandet i Nerikes Allehanda

Ingegerd har författat en text som delas ut i norra Latorp, ni kan få ta del av den
Är du inmutad.pdf

Majoriteten i Örebro säger nej till uranbrytning, P4 Örebro 13-10-17

Artikel som kan röra oss - metangas kan sippra ut ur provborrningshål och förorena grundvattnet
Uran & Skiffergas/Olje -utvinning på Hemmaplan- snart en realitet!

Demonstrationer mm
Fyra dagar för fast mark, rent vatten, ursprungskultur och hållbara lokalsamhällen
Stockholm 23-26 oktober 2013

Motioner mot uranbrytning
2013-09-30 MP Förbjud uranbrytning
2013-10-01 MP förbud mot frackning som metod i Sverige
2013-10-02 S Nej till uranbrytning och prospektering av alunskiffer

Ny ägare till Svenska Skifferoljeaktiebolaget
Kom ett brev från "Nej till uran" 5 september 2013.
Sedan ett flertal år har Svenska Skifferoljeaktiebolaget ett antal undersökningstillstånd i Närke utan att ha gjort något mera påtagligt. Nu har en ny aktör köpt bolaget i juni 2013 och avser uppenbarligen att starta undersökningar som borrningar. Den nya aktören är företaget URU Metals Limited, noterat på en börs i London.

Titta på filmen från OVIKEN.
Det kan vara framtidscenariot här i Närke
OVIKEN
Bergs kommun, Krokoms kommun, Åre kommun, Östersunds kommun
Information från de fyra kommunerna kring Storsjön om effekterna av uranbrytning i Oviken, Bergs kommun

Talivaara, 2012 blev det Europas största urangruva
Miljökatastrof vid finsk gruva,
Gruvläckage i Finland hotar ekosystem och fisk

Stoppa Talivaaras film från en av Europas största naturkatastrofer då en gruvdamm brast vid den finska nickelgruvan i Talivaara

Åsa Moberg: Så kan man öppna en urangruva i all tysthet, Publicerad 2012-11-16 09:00

Minerallagen ses över (NU14)

I samband med att en aktör får ensamrätt att leta efter vissa mineral, så kallad prospektering, ska informationen till kommuner och markägare bli bättre. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över delar av minerallagen. Syftet med översynen ska vara att ge markägare och kommuner tidigare information om varför man gör en prospektering och hur den ska genomföras.

I minerallagen ligger fokus på sådana mineral som kräver särskild hantering, bland annat guld och uran. Även gasformiga kolväten som naturgas omfattas av minerallagen. Tillstånd för prospektering och för utvinning av mineral kan beviljas oberoende av vem som äger marken.

Riksdagen sa nej till de motioner som lämnats under allmänna motionstiden 2010 om vissa mineralpolitiska frågor, bland annat motioner som gäller uranbrytning.
Utskottsbetänkande 2010/11:NU14
Protokoll 2010/11:92 (debatt och beslut 2011-04-27)
Läs mer om ärendet

Fråga skickad till länspolitikerna: Står ni fast vid era uttalanden i Na den 24 maj 2006