Skrivelser mm

Karta över områden som bolagen sökt undersökningstillstånd för öppnas i eget fönster

Förslag på skrivelser om man inte vill godkänna arbetsplanerna. De ligger som Word-dokument.
Skrivelserna är till hjälp för de som vill motsätta sig arbetsplanerna.

Freda skifferns förslag på skrivelse till Svenska Skifferoljeaktiebolaget (word)
som PDF

Freda skifferns förslag på skrivelse till Continental Precious Minerals (word)
som PDF

Den 5 maj hölls ett informationsmöte i Asker om den planerade mineral- och uranprospekteringen som är på gång i Östra Närke. Juridiken kring arbetsplanen och förslag till invändningar mot prospekteringen finns här, som powerpoint, som webbsida. Bolagen måste i princip begära miljöprövning hos Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ i miljöbalken innan undersöknngarna kan påbörjas

Exempel på överklagande 1

Exempel på överklagande 2

Exempel på överklagande 3

Exempel på överklagande 4

Kompletteringar kommit till:

051123

051123-mall