Freda alunskifferngruppen på Facebook

Webbplats om uranbrytning

Mötet 23 april 2006: Länets riksdagspolitiker i bred enighet: Bryt ej alunskiffern
Resultatet av mötet: den gemensamma debattartikeln

Tidigare artiklar mm

Skifferläget

2018

Ank.datum Diarienr Beskrivning Namn Enhet Besl.
datum
Besluts
typ
2018-12-06 001476/2018 Undersökningstillståndet Kvarntorp nr 8, Hallsberg kommun har upphört  Enligt sändlista       
2018-12-19  001515/2018 Undersökningstillståndet Kvarntorp nr 9, Hallsbergs och Kumla kommuner har upphört  Enligt sändlista       

2017

Från Bergstatens hemsida 2017

Ank.datum Diarienr Beskrivning Namn Enhet Besl.
datum
Besluts
typ
2017-02-02  000090/2017  Redovisning av undersökningsarbete inom Kvarntorp nr 6, Hallsbergs kommun  Svenska Skifferoljeaktiebolaget LULEÅ     
2017-02-02  000091/2017  Redovisning av undersökningsarbete inom Kvarntorp nr 5, Kumla och Hallsbergs kommuner  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  LULEÅ    
2017-02-02 000092/2017 Redovisning av undersökningsarbete inom Bresätter nr 1, Hallsberg och Kumla kommuner Svenska Skifferoljeaktiebolaget  LULEÅ    
2017-02-02 000093/2017 Redovisning av undersökningsarbete inom Asker nr 1, Hallsberg och Örebro kommuner  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  LULEÅ    
2017-02-15 000121/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ    
2017-02-15  000122/2017  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ    
2017-02-15 000123/2017  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ    
2017-02-15  000124/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ    
2017-02-17  000136/2017  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Kumla kommun  LULEÅ    
2017-02-20  000146/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Kumla och Hallsbergs kommuner  Hallsbergs kommun  LULEÅ  2017-02-21 Yttrande 
2017-02-21 000151/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ  2017-02-24  Yttrande 
2017-02-21  000152/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ  2017-02-24  Yttrande 
2017-02-21  000153/2017  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ  2017-02-24  Yttrande 
2017-02-21 000154/2017  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ  2017-02-24 Yttrande 
2017-02-22  000155/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ  2017-02-24  Yttrande
2017-02-23  000157/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ  2017-02-24  Yttrande
2017-02-23 000158/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-02-24 Yttrande
2017-02-23  000159/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-02-24  Yttrande
2017-02-23 000160/2017  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-02-24 Yttrande
2017-02-23 000161/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-02-24 Yttrande
2017-02-23  000162/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-02-24 Yttrande
2017-02-23  000163/2017  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-02-24 Yttrande
2017-02-28  000185/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-03-03 Yttrande
2017-03-13  000251/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Bössebo Vägförening  LULEÅ 2017-03-16 Yttrande
2017-03-13  000252/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-03-20 Yttrande
2017-04-18  000362/2017 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Enskild person  LULEÅ 2017-04-25 Yttrande

2016

Från Bergstatens hemsida 2016

Ank.datum Diarienr Beskrivning Namn Enhet Besl.
datum
Besluts
typ
2016-03-08  000235/2016 Tillfälle till yttrande över mål nr 5337-15 gällande överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 9, Kumla och Hallsbergs kommuner    Förvaltningsrätten i Falun  2016-03-18  Andra typer av ärendeutgång 
2016-11-21 000906/2016 Undersökningstillstånd för Kvarntorp nr 10, Hallsbergs och Kumla kommuner  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  LULEÅ  2017-02-02  Beviljat

2015

SVT Nyheter Örebro 10 nov 2015: Förödande för bygden

28 okt 2015: Ett nytt bolag, European Minerals Exploration, har sökt undersökningstillstånd för gamla och befintliga områden.

Nerikes Allehhanda20151003: Kungörelse enligt minerallagen
Undersökningstillstånden Asker nr 1, Latorp nr 1 och Bresätter nr 1 har upphört att gälla den 15 september 2015.

I september 2015 har företaget sökt förlängning av delar av Kvarntorp 5 och hela Kvartorp 6. Dessutom har de sökt tillstånd för två nya områden, Kvarntorp 8 och Kvarntorp 9.
Har gjort en ny karta här
så du kan se på ett ungefär hur det nya området ser ut.

Karta över områden som bolagen har undersökningstillstånd för (gamla kartan)

1 september 2015: Artikel i Nerikes Allehanda - Undersökning av marken rann ut i sanden

6 augusti 2015: Svenska skifferoljeaktiebolaget vill provborra i Kvarntorpshögen utanför Kumla för att ta reda på vilka mineraler som finns i högen.

Från Bergstatens hemsida 2015

Ank.datum Diarienr Beskrivning   Enhet Besl.
datum
Besluts
typ
2015-04-29   000458/2015 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Kvarntorp nr 5, Kumla och Hallsbergs kommuner  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  FALUN     
2015-08-06 000847/2015  Begäran om fastställelse av arbetsplan för undersökningsarbete inom Kvarntorp nr 5, Hallsbergs och Kumla kommuner  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  FALUN

2015-08-25   
2015-09-11  000917/2015 Förlängning av del av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5, Kumla och Hallsbergs kommuner  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  LULEÅ  2015-09-22  Avslag
2015-09-11  000918/2015  Förlängning av hela undersökningstillståndet Kvarntorp nr 6, Hallsbergs kommun  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  LULEÅ  2015-09-22  Avslag
2015-09-11  000919/2015  Undersökningstillstånd för Kvarntorp nr 8, Hallsbergs kommun.  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  FALUN 2015-10-30  Beviljat 
2015-09-11  000920/2015 Undersökningstillstånd för Kvarntorp nr 9, Kumla och Hallsbergs kommuner.  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  FALUN 2015-11-16  Beviljat
2015-09-30  000998/2015  Undersökningstillstånden Asker nr 1, Latorp nr 1 och Bresätter nr 1, Hallsbergs, Örebro, Kumla och Lekebergs kommuner, har upphört att gälla.  Enligt sändlista och kungörelse  FALUN    Andra typer
av ärende-
utgång
2015-10-28  001087/2015 Undersökningstillstånd för Kvarntorpgas nr 1, Hallsbergs och Kumla kommuner.  European Minerals Exploration AB  FALUN  2016-01-29 Avskrivet
2015-10-28 001088/2015 Undersökningstillstånd för Askergas nr 1, Hallsbergs och Örebro kommuner  European Minerals Exploration AB  FALUN   2016-01-29 Avskrivet
2015-10-28  001089/2015  Undersökningstillstånd för Latorpgas nr 1, Lekeberg och Örebro kommuner.  European Minerals Exploration AB  FALUN  2016-01-29 Avskrivet
2015-10-28  001090/2015  Undersökningstillstånd för Bresättergas nr 1, Kumla och Hallsbergs kommuner.  European Minerals Exploration AB  FALUN  2016-01-29 Avskrivet
2015-10-29 001092/2015  Överklagande av förlängningsbeslut för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 och 6, Kumla och Hallsbergs kommuner.  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  FALUN 2015-11-02 Avvisat
2015-11-20  001181/2015 Överklagande av bergmästarens beslut att avvisa överklagande av förlängningsbeslut för Kvarntorp nr 5 och nr 6, Kumla och Hallsbergs kommuner  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  LULEÅ    Andra typer av ärendeutgång 
2015-11-20  001187/2015  Överklagande av förlängningsbeslut för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 och 6, Kumla och Hallsbergs kommuner.  Svenska Skifferoljeaktiebolaget  FALUN  2015-11-30  Avvisat 
2015-11-27  001190/2015 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntrop nr 8, Hallsbergs kommun  Hallsbergs kommun  LULEÅ    Andra typer av ärendeutgång
2015-11-30  001193/2015  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 8, Hallsbergs kommun  Enskild person  LULEÅ   Andra typer av ärendeutgång 
2015-12-14  001245/2015  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 9, Kumla och Hallsbergs kommuner  Enskild person  FALUN    Andra typer av ärendeutgång
2015-12-14  001246/2015  Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 9, Kumla och Hallsbergs kommuner  Hallsbergs kommun  FALUN    Andra typer av ärendeutgång

2014

2014-02-12 P4 Örebro Det finns inte längre några hinder mot att starta provtagning av uran och annan mineral som Svenska Skifferoljeaktiebolaget har ansökt om i trakterna kring Latorp och i Kvarntorpsområdet.
2014-01-17 Regionförbundet
Örebro
Regionförbundet avvisar uranbrytning i Närke
2014-01-10 Nerikes Allehanda Uranletare skyller på språkförbistring

2013

Från Bergstatens hemsida 2013

Ank.datum Diarienr Beskrivning    
2013-09-13  001194/2013  Samråd gällande arbetsplan från Svenska Oljeskifferaktiebolaget att utföra provtagningar inom Kumla och Örebro kommuner.  Länsstyrelsen i Örebro län  FALUN 
2013-12-13  001524/2013  Överklagande och begäran om inhibition av Bergsstatens beslut av den 26 november 2013: "Tillsyn (egeninitierad) till följd av oklarheter om arbetsplan rörande Kvarntorp nr 5, Latorp nr 1".  Setterwalls Advokatbyrå AB  LULEÅ
2013-11-26 Bergstaten Beslut från Bergstaten att förbjuda Uru Metals/Svenska Skifferoljeaktiebolaget att genomföra
undersökningsarbeten tills de kommit in med svar på Bergsstatens frågor.
   
2013-11-26 Tvärsnytt Bergsstaten förbjöd i dag URU Metals att inleda sitt undersökningsarbete i syfte att leta mineraler.
Enligt de sex tillstånd som det kanadensiska företaget fått tidigare skulle de bland annat leta efter nickel och alunskiffer.
Men enligt Bergsstaten har företaget inte lämnat in någon korrekt arbetsplan och inte svarat på frågor från Bergsstaten, trots upprepade påstötningar.
Hör företaget inte av sig till Bergsstaten inom en vecka med kompletterande uppgifter får de böta 20 000 kronor
 
Artiklar mm
   
2013-10-02 URU-metals rapport 2 okt-13 om Närke Uranium-Oil Projekt
   
2013-09-27 Nerikes Allehanda Kommunalrådet: "Vi kommer att hålla emot så länge vi kan">>>    
2013-09-27 Nerikes Allehanda URU Metals vill berätta om projektet. Rundresa till uranorterna>>>    
2013-09-26 Nerikes Allehanda Kommunen anser att gruvbolag bryter mot lagen>>>    
2013-09-19 Länsstyrelsens svar >>>
   
2013-09-09  URU Metals Limited/Skifferbolagets skrivelse till länsstyrelsen om att ta prover >>>    

Artikel i Allehanda 2013-09-20

Ny ägare till Svenska Skifferoljeaktiebolaget
Den nya aktören är företaget URU Metals Limited, noterat på en börs i London.
Skifferbolaget är nu ett dotterbolag till URU Metals
Vad företaget skrivit om Närkeskiffern

2012

Från Bergstatens hemsida 2012

Kungörelse av beslut om förlängd giltighetstid för fem undersökningstillstånd enligt minerallagen i Örebro län

Ank.datum Diarienr Beskrivning  
2012-01-04 000014/2012 Överklagande av förlängning av undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner. Örebro kommun
2012-01-10 000029/2012 Överklagande av förlängning av undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner. Enskild person
2012-01-17 000054/2012 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Stånger i Örebro kommun. Continental Precious Minerals Inc
2012-03-14 000341/2012 Tillfälle till yttrande i mål nr 5676-11 gällande Kvarntorp nr 5 i Hallsberg och Kumla kommuner. Förvaltningsrätten i Falun
2012-09-05 001018/2012 Begäran om intyg gällande innehav av undersökningstillstånd Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2012-09-11 001047/2012 Förlängning av hela undersökningstillståndet Asker nr 1, Hallsberg och Örebro kommuner Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2012-09-11 001048/2012 Förlängning av hela undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5, Hallsberg och Kumla kommuner. Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2012-09-11 001049/2012 Förlängning av hela undersökningstillståndet Kvarntorp nr 6, Hallsbergs kommun. Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2012-09-11 001050/2012 Förlängning av hela undersökningstillståndet Latorp nr 1, Örebro och Lekebergs kommuner. Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2012-09-11 001051/2012 Förlängning av hela undersökningstillståndet Bresätter nr 1, Hallsbergs och Kumla kommuner. Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2012-10-31  001279/2012 Undersökningstillståndet Stånger,Örebro kommun, har upphört  Sändlista 
2012-10-31  001280/2012  Undersökningstillståndet Vranfallet, Hallsbergs kommun, har upphört  Sändlista 
2012-10-31  001281/2012 Undersökningstillståndet Tegelsta, Lekebergs kommun, har upphört.  Sändlista 
2012-10-31  001282/2012  Undersökningstillståndet Katrineberg, Örebro kommun, har upphört.  Sändlista 
2012-11-09  001319/2012  Överklagande av förlängning av undersökningstillståndet Bresätter nr 1 i Hallsbergs och Kumla kommuner.  Kumla kommun 
2012-11-09  001322/2012  Överklagande av förlängning av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Kumla kommuner. Hemligt  Kumla kommun 
2012-12-05  001520/2012 Redovisning av undersökningsarbete inom Stånger, Örebro kommun. Hemligt   Continental Precious Minerals Inc 
2012-12-05  001521/2012 Redovisning av undersökningsarbete inom Katrineberg, Örebro kommun. Hemligt   Continental Precious Minerals Inc 
2012-12-18 001589/2012  Redovisning av undersökningsarbete inom Tegelsta, Lekebergs kommun. Hemligt    Continental Precious Minerals Inc 
2012-12-18  001590/2012  Redovisning av undersökningsarbete inom Vranfallet, Hallsbergs kommun. Hemligt    Continental Precious Minerals Inc 

23 maj 2012
Nu går borren på Rynninge inom Stångersområdet (= Göksholm-Rynninge).
Står Trångsvikens tvätteri på bilen men tvätteriet äger inte bilen längre.
Borren står på lagårdsbacken invid ekhagen.

 

Allehanda 14 dec-2011: Kungörelse av beslut om förlängd giltighetstid
för fem undersökningstillstånd enligt minerallagen i Örebro län

Kungörelsen från Bergsstatens hemsida
på sista sidan står det hur man överklagar
OBS!! Detta ska ske inom tre veckor

Att tänka på

Continental Precious Minerals Inc Förlängning av undersökningstillstånd aug 2009, gäller till aug 2012

2011

Från Bergstatens hemsida 2011

Ank.datum Diarienr Beskrivning  
2011-06-28 000797/2011 Förlängning av hela undersökningstillståndet Kvarntorp nr 7, Kumla kommun Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2011-09-13 001135/2011 Förlängning av hela undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsberg och Kumla kommuner Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2011-09-13 001136/2011 Förlängning av hela undersökningstillståndet Kvarntorp nr 6 i Hallsbergs kommuin. Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2011-09-13 001137/2011 Förlängning av hela undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Örebro och Lekebergs kommuner. Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2011-09-13 001138/2011 Förlängning av hela undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsberg och Örebro kommuner Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2011-09-13 001139/2011 Förlängning av hela undersökningstillståndet Bresätter nr 1 i Hallsberg och Kumla kommuner. Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2011-09-15 001150/2011 Överklagande av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 7 i Kumla kommun. Kumla kommun
2011-12-23 001723/2011 Överklagande av förlängning av undersökningstillståndet Bresätter nr 1 i Hallsberg och Kumla kommuner. Kumla kommun
2011-12-23 001724/2011 Överklagande av förlängning av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsberg och Kumla kommuner. Kumla kommun
2011-12-22 000002/2012 Överklagande av förlängning av undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs koch Örebro kommuner. Enskild person

Vad jag sett har det inte kommit upp något nytt i Bergstatens diarie under 2010
för våra områden

2008 - 2009

Från Bergstatens hemsida 2008-2009

Ank.datum Diarienr Beskrivning  
2008-02-19 000226/2008

Arbetsplan för undersökningsarbete inom Östanfalla, Hallsbergs kommun 

Continental Precious Minerals Sweden AB 
2008-02-19 000227/2008 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Tegelsta, Lekebergs kommun 
Continental Precious Minerals Sweden AB 
2008-03-12 000348/2008 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Kvarntorp nr 5 i Kumla och Hallsbergs kommuner. 
Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2008-03-19 000383/2008  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Kvarntorp nr 6 i Hallsbergs kommun. 
Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2008-03-27 000428/2008  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Bresätter nr 1 i Hallsberg och Kumla kommuner.
Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2008-03-31 000450/2008 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Latorp nr 1 i Örebro och Lekebergs kommuner. 
Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2008-04-10 000487/2008  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Asker nr 1, Hallsbergs och Örebro kommuner 
Svenska Skifferoljeaktiebolaget
2008-08-11 001041/2008 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Lindhult i Kumla kommun. 
Continental Precious Minerals Sweden AB 
2008-09-09  001207/2008 Förlängning av undersökningstillståndet
Asker nr 1 i Hallsberg och
Örebro kommuner. 
Svenska Skifferoljeaktiebolaget 
2008-09-09 001208/2008 Förlängning av undersökningstillståndet Bresätter nr 1 i Hallsberg och Kumla kommuner.
Svenska Skifferoljeaktiebolaget 
2008-09-09 001209/2008 Förlängning av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsberg och Kumla kommuner.
Svenska Skifferoljeaktiebolaget 
2008-09-09 001210/2008 Förlängning av undersökningstillståndet Kvarntorp nr 6 i Hallsbergs kommun.
Svenska Skifferoljeaktiebolaget 
2008-09-09 001211/2008 Förlängning av undersökningstillståndet
Latorp nr 1 i Örebro och Lekebergs kommuner.
Svenska Skifferoljeaktiebolaget 
2008-10-10  001401/2008  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Katrineberg i Örebro kommun.  Continental Precious Minerals Inc 
2008-10-10 001402/2008 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Vranfallet i Hallsbergs kommun. Continental Precious Minerals Inc 
2008-10-28
till
2008-11-17 
  30 Överklagningar av Svenska Skifferoljeaktiebolagets förlängning för undersökningstillståndet  
2008-12-03  001684/2008 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Stånger i Örebro kommun.  Continental Precious Minerals Sweden AB 
2009-06-17  000855/2009  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Stånger, Örebro kommun  Continental Precious Minerals Sweden AB
2009-07-15  000974/2009  Begäran om fastställelse av arbetsplan för området Stånger, Örebro kommun  Continental Precious Minerals Inc 
2009-07-27  000994/2009 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Stånger i Örebro kommun.  Continental Precious Minerals Sweden AB 
2009-08-10 001026/2009  Förlängning av hela undersökningstillståndet Katrineberg i Örebro kommun.  Continental Precious Minerals Inc 
2009-08-10 001027/2009 Förlängning av hela undersökningstillståndet Stånger i Örebro kommun.  Continental Precious Minerals Inc 
2009-08-10  001028/2009  Förlängning av hela undersökningstillståndet Tegelsta i Lekebergs kommun.  Continental Precious Minerals Inc 
2009-08-10 001029/2009  Förlängning av hela undersökningstillståndet Vranfallet i Hallsbergs kommun.  Continental Precious Minerals Inc 
2009-08-24 001073/2009  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Breven nr 1 i Vingåkers, Finspångs och Örebro kommuner.  Zetterqvist Geokonsult AB 
2009-09-02  001128/2009 Undersökningstillståndet Östanfalla i Hallsbergs kommun, har upphört  sändlista 
2009-09-02 001130/2009 Undersökningstillståndet Ralatorpet i Lekebergs kommun, har upphört  Sändlista 
2009-09-03 001131/2009  Undersökningstillståndet Lindhult i Kumla kommun, har upphört  Sändlista 
 2009-09-10   001177/2009   Förlängning av hela undersökningstillståndet Rastorp i Lekebergs kommun.   Enskild person 
2009-09-25  001253/2009 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Stånger i Örebro kommun.  Enskild person 
2009-09-28 001264/2009 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Stånger i Örebro kommun.  Enskild person 
2009-09-30  001281/2009 Ersättning för skador till följd av undersökningsarbeten på fastigheten Östra Rynninge 1:30 inom undersökningstillståndet Stånger, Örebro kommun  Enskild person 
2009-11-24 001606/2009 Redovisning av undersökningsarbete inom Östanfalla i Hallsbergs kommun.  Continental Precious Minerals Inc 

 


Mötet 20 april 2009 Mötet 7 dec 2009

24 november 2008 var det en tidningsartikel i NA, Vattenförvaltning-Samråd
Se även svaret som Lars-Åke skrev (pdf)

Från Tvärsnytt 4 november-08: Regeringsrätten har gett Svenska Skifferoljeaktiebolaget tillstånd att provborra på två områden i Kumla och Hallsberg
Se film på SVT

Ur Nerikes Allehanda 5 Nov-08: Överklagan om skiffer prövas inte

Tvärsnytt 12 nov-08: Tillstånd saknas för provborrning i Närke

Sveriges Radio Örebro 13 nov-08: Provborrningar påbörjade utanför Fjugesta

Nerikes Allehanda 13 nov-08 Kanadensiskt bolag borrade utan tillstånd


Vad har hänt mer efter träffen En arbetsplan är lagd på hela området Asker1 samt att de även blandar in Kvarntorpsområdet Läs mer
Träffen den 7 april 2008
Till denna träff var det en hel del som hänt
Följande är från Bergstatens hemsida

Ank.datum Diarienr Beskrivning
2008-03-12 000348/2008 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Kvarntorp nr 5 i Kumla och Hallsbergs kommuner. 
2008-03-19 000383/2008  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Kvarntorp nr 6 i Hallsbergs kommun. 
2008-03-27 000428/2008  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Bresätter nr 1 i Hallsberg och Kumla kommuner. 
2008-03-31 000450/2008 Arbetsplan för undersökningsarbete inom Latorp nr 1 i Örebro och Lekebergs kommuner. 
2008-04-10 000487/2008  Arbetsplan för undersökningsarbete inom Asker nr 1, Hallsbergs och Örebro kommuner 

Asker1 kom till några dagar senare
Efter en del diskuterande och kontakt med Olle Holmstrand kom vi fram till att det bästa troligen är att inte godkänna arbetsplanerna.
Då var frågan hur vi når ut till berörda. Några tog adresslistor för respektive område men vi sa också att någon från vart område kunde kontakta Bergstaten och höra om de vet vilka som fått arbetsplaner.

Mycket arbete lades sedan ner under veckan efter mötet för att få fram skrivelser om att inte godkänna arbetsplanerna. På samma gång gjordes en skrivelse för det andra bolaget, Continental Precious Minerals Sweden AB. De ligger som Word-dokument
Freda skifferns förslag på skrivelse till Svenska Skifferoljeaktiebolaget
Freda skifferns förslag på skrivelse till Continental Precious Minerals
Skrivelserna är till hjälp för de som vill motsätta sig arbetsplanerna.

För att veta vilka områden det gäller så lägger jag kartor här. Fick koordinaterna jag när jag skickade efter material 2005 när de sökte undersökningstillstånd. Ligger som pdf-filer
Området Kvarntorp 5 och 6 samt Bredsäter1
Latorp1
Asker 1


Den 3 mars 2008 hade vi en träff till
Det som hänt sedan sist är att Kumla kommun har överklagat Svenska Skifferoljeaktiebolagets tillstånd
att provborra i Kvarntorp.
Continental Precious Minerals Sweden AB har lämnat in Arbetsplan för undersökningsarbete inom
Östanfalla, Hallsbergs kommun, samt inom Tegelsta, Lekebergs kommun till Länsstyrelsen.
Den senare har Länsstyrelsen godtjänt. Väntar i skrivande stund på papper hur det är med Östanfalla. Vi diskuterade också att det kanske vore bra att veta mer om känkraft, föredrag om strålning mm.
Vi träffas nästa gång måndag 7 april Christel har tittat lite på lagstiftningen om Tillämpning av regler vid prospektering – kärnteknisk verksamhet och Tillämpning av regler vad gäller uranprospektering - strålskydd Samt en brochyr Praktiska riklinjer för strålskydd vid uranprospektering

Kampen för att freda skiffern är inne i ett lugnare, 
men för den skull inte passivt, skede.
Mellan mötena pågår olika aktiviteter och förberedelser.
Den 27:e mars hölls ett allmänt möte. Det konstaterades då med glädje att Bergmästaren gått emot Skifferoljebolagets ansökan om undersökningstillstånd för olja och diamanter. Läget analyserades annars i såväl stort som smått. Projektgrupperna jobbar under sommaren och nästa möte blir i september.

Från nätverksträffen 28:e november 06