<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Överklagning av förlängning för undersökningstillstånd

 

Från Bergstatens hemsida 2008 Till startsidan

Överklagning av förlängning för undersökningstillstånd

Ank.datum Diarienr Beskrivning   besluts-
typ
Avsl.
datum
2008-10-28 001493/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Lekebergs och Örebro kommuner. Enskild person     
2008-10-31  001508/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillstånden Kvarntorp nr 5 och Bresätter nr 1 i Hallsbergs och Kumla kommuner. Kumla kommun     
2008-11-04 001518/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Lekebergs och Örebro kommuner.  Enskild person     
2008-11-04  001519/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Lekebergs och Örebro kommuner  Enskild person     
2008-11-04  001520/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner. Enskild person     
2008-11-05 001527/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner. Enskild person     
2008-11-06 001531/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner. Enskild person     
2008-11-06 001532/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Örebro och Lekebergs kommuner. Enskild person     
2008-11-07 001534/2008 Överklagning av fölängning för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Örebro kommuner.  Enskild person     
2008-11-07 001541/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner.  Enskild person    
2008-11-07 001542/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Kumla kommuner Enskild person    
2008-11-07 001543/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner.  Enskild person    
2008-11-07 001544/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner.  Enskild person    
2008-11-10  001545/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Kumla kommuner.  Enskild person    
2008-11-10 001546/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommune Enskild person    
2008-11-10 001547/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner.  Enskild person    
2008-11-10  001548/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Kumla kommune Enskild person Makulerat dnr  2008-11-20
2008-11-10 001549/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner.  Enskild person    
2008-11-10 001550/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Kumla kommuner.  Enskild person    
2008-11-11 001552/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner Enskild person    
2008-11-11   001553/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Kumla kommuner.  Enskild person     
 2008-11-11  001554/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Lekebergs och Örebro kommuner.  Enskild person     
 2008-11-11  001555/2008 Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Lekebergs och Örebro kommuner.  Enskild person     
 2008-11-12  001566/2008   Överklagning av förlängning för undersökningstillstånden Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner och Latorp nr 1 i Lekebergs och Örebro kommuner.   Örebro kommun     
 2008-11-12  001567/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner Enskild person    
 2008-11-13  001583/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner.  Enskild person    
 2008-11-14  001589/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Asker nr 1 i Hallsbergs och Örebro kommuner.  Enskild person    
 2008-11-14  001590/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Kumla kommuner Enskild person    
 2008-11-17  001595/2008   Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Örebro och Lekebergs kommuner.  Enskild person    
2008-11-17  001596/2008  Överklagning av förlängning för undersökningstillståndet Latorp nr 1 i Örebro och Lekebergs kommuner.  Enskild person    

 

Aktuella läget