.

Skifferfakta


Här läggs allt fler fakta och information om själva skiffern ut, om hur den uppstått, dess egenskaper mm

Här är en introduktion, i form av en liten kurs om skiffern

KARTOR

Här finns även kartor över berggrunden. Ligger som pdf-filer
Berggrundskarta över Latorpsområdet
Berggrundskarta över Kumla - Kvarntorps - Sköllersta - Askerområdena.

Här är profiler över samma berggrund.

En viktig fråga i det hela är hur vattnet ska klara sig. På akademiskt språk handlar det om HYDROGEOLOGI

Se Hydrogeologiska kartblad Örebro SO samt Örebro SV.
En del av teckenförklaringen ligger nederst på den sidan.

Läs här lite kortfattat ur boken
Beskrivning till hydrogeologiska kartbladet Örebro SO
Den är utgiven av Sveriges geologiska undersökning

SKYDDSOMRÅDEN

Länsstyrelsen har sk Gis-kartor eller länskartor där du kan få fram kartbilder över respektive kommun. Du kan t.ex få fram natur och kulturvårdsområden
De har även en länskarta med Natura-2000 områden
Dessutom har man Biotopsskyddsområden att tänka på, finns också på länstyrelsen hemsida.