Resultatet: den gemensamma debattarikeln

23:e april-mötet
LÄNETS RIKSPOLITIKER I BRED ENIGHET:
BRYT EJ ALUNSKIFFERN!

Med tanke på att det var en efterlängtat milt och vacker vårsöndag,
som gjort för promenader och trädgårdspyssel...
...hade ganska många slutit upp i Folkets Hus i Örebro för att höra hur de politiska
partiernas riksdagsrepresentanter från länet, skulle se på skifferfrågan.
Se här en snabbrapport...

Från vänster: Peter Pedersen V, Staffan Werme Fp, Mikael Johansson, Mp, Sivert Gustafsson ordf.
Sofia Larsen C, Sven Gunnar Persson Kd och Lennart Axelsson S

Självklart blir det en del debatt om energipolitik och kärnkraft mm när företrädare för de olika politiska partierna drabbar samman ett valår.
Sivert Gustafsson, ordförande i Länsbygderådet, ledde mötet säkert, lyhört och spänstigt.

Det viktigaste var nog ändå hur överens man var som länsrepresentanter, om hur viktigt det var att stoppa exploateringen av alunskiffern!
Alla (moderaterna hade dock fått förhinder i sista stund) var faktiskt överens om detta.
Man började till och med diskutera att göra en gemensam debattartikel om saken, möjligen så småningom en flerpartimotion. Detta skulle ju vara som att freda skiffern! utbrast en åhörare.


Annars fick de folkvalda höra en skur av frågor från den aktiva publiken. De rörde sådant som Minerallagen, Bergmästarens roll, Länstyrelsens agerande nu och framöver mm. Riksdags-männen och kvinnorna från länet antecknade och diskuterade. De verkade med på noterna att det här inte var bra och ville alla ha förbättringar, som ledde till mer lokal demokrati och större miljöhänsyn.

När nu undersökningstillstånd är beviljade - det är historia - så gäller nästa steg, tillstånd för undersökningsarbete. Något sådant ville ingen av partirepresentanterna se.

Man kan nog säga att den del av publiken som ville freda skiffern (gissningsvis de allra flesta) lämnade mötet med en viss lättnad.