Skifferläget

Uttalande angående provbrytningar av uran i området Asker 1.

Undersokningstillstand_LRF, powerpoint bildspel

Arbetsplan Asker 1 samt undersökningar i Kvarntorpsområdet

Det har börjat röra på sig ordentligt nu för området Asker 1.

En arbetsplan är lagd på hela området och uppdelad i 2 faser.

Den första avser undersökningar i Kvarntorpsområdet(!) och den andra då samtliga fastigheter i Asker 1, dvs 313 markägare. Utskick har dock gått till bara 110 fastighetsägare.

Har fått den generella arbetsplanen efter begäran hos Bergstaten som enligt dem är bland de underligaste ansökningar de sett. Den avser i fas 1 ett område utanför det ansökta och arbetsplanen är generell för hela området och inte fastighetsbaserad.

De hänvisar därför till INKO som är den som åt Skifferoljeaktiebolaget skall skaffa alla tillstånd och handlägga ansökningsförfarandet.

Vid kontakt med dem är uppgifterna väldigt luddiga. Anledningen till att de endast skickat ut 110 arbetsplaner visste de inte, förmodligen var inte alla berörda trodde de. Man hade så sent som i tisdags ingen aning om var borrningar skulle ske men visste tydligen ändå var de inte skulle ske eftersom alla inte var berörda. I onsdags fick några fastighetsägare dessutom uppgift om att det skulle ske på deras mark, så svamlet är påfallande.

En uppgift som jag fick av INKO är också att Skifferoljeaktibolaget jobbar på uppdrag av det kanadensiska Ucore Uranium, ett företag som specialiserat sig på endast uranbrytning så vitt jag förstår. Se deras verksamhet och övriga projekt på http://www.ucoreuranium.com/ . Disskussionen om malmletning av andra slag torde därmed vara bordlagd.

Vi kommer nu att på måndag att dra ihop så många markägare som möjligt tillsammmans med LRFs jurist som är specialist på markintrångsfrågor. Detta sker i Fiskingegården 19.00 nu på måndag 5 maj

inbjudan