Skifferläge

Från nätverksträffen 28:e november

Det var dags för nätverksträff igen, denna gången i
Fiskingegården i Asker.

Läget gicks igenom, projektgrupper rapporterade och tidpunkt
för nästa större möte beslutades (27/3-07)

Ett uttalande* antogs också, som sändes ut till medierna
påföljande dag:

NÄTVERKET FREDA SKIFFERN
hade möte igen i tisdags (28/11)
i Asker och följande uttalande antogs:

Frågan om uranbrytning har aktualiserats. Uranpriserna
ökar och fler bolag visar intresse. Klimathotet gör att kärnkraften
av en del uppfattas som - relativt sett - mindre otänkbar.
Vad gäller Närke ändrar detta inget. Uranhalten i alunskiffern
i Närke är så pass låg att det inte ens efter en omfattande skövling
skulle ge mycket för svensk kärnkraft.

* Se beräkningar.
Opinionen mot brytning är otroligt stark. En bred enighet över
partigränserna i fyra kommunledningar har tagit bestämt avstånd
från varje exploatering av skiffern.
Riksdagsledamöter från länet ur samtliga riksdagspartier, skrev – mitt
i en brinnande valrörelse – under en gemensam tidningsartikel,
där de tog avstånd från alla planer på en exploatering av Närkeskiffern.

** se denna.
I Nätverket Freda Skiffern finns därför en god förhoppning vad
gäller möjligheten att undanröja alla hot, men utvecklingen kommer
att bevakas noga. Opinionen växer, med hjälp av fakta, argument och mobilisering. Ifall fortsatta ansökningar följer ang exploatering av alunskiffern i Närke, ska motståndet vara om möjligt ännu bredare och starkare än idag.

*se beräkningar av professor Holmstrand på www.nejtilluranbrytning.nu
** Artikeln ”Rör inte alunskiffern i Närke” publicerades i Nerikes Allehanda den 24 maj i år, bifogas