Områden som bolagen URU Metals Limited/Svenska Skifferoljeaktiebolaget har undersökningstillstånd för

 

I september 2015 har företaget sökt förlängning av delar av Kvarntorp 5 och hela Kvartorp 6. Dessutom har de sökt tillstånd för två nya områden, Kvarntorp 8 och Kvarntorp 9. Har gjort en ny karta här så du kan se på ett ungefär hur det nya området ser ut.

 

Asker nr 1 Kvarntorp nr 5 Kvarntorp nr 6 Kvarntorp nr 7 Bresätter nr 1 Latorp nr 1
Länkarna öppnas i eget fönster.