Områden som Svenska Skifferoljeaktiebolaget/URU Metals Ltd har undersökningstillstånd för

I november 2016 sökte bolaget undersökningstillstånd för Kvarntorp 10. Det motsvarar ungefär områdena Kvarntorp 5 och 6 som de inte fick förlängt 2015 plus ett område vid Hjortsberga. Den 2 februari 2017 beviljade Bergsstaten undersökningstillståndet.
Sedan tidigare hade de tillstånd för Kvarntorp 8 och 9.
Kartan är en skärmdump från Bergsstatens/SGU hemsida

 


 

Länk till gamla kartor