Områden som bolagen URU Metals Limited/Svenska Skifferoljeaktiebolaget har undersökningstillstånd för

I september 2015 har företaget sökt förlängning av delar av Kvarntorp 5 och hela Kvartorp 6. Dessutom har de sökt tillstånd för två nya områden, Kvarntorp 8 och Kvarntorp 9. Kartan visar ungefär hur området såg ut.

Kartan i större storlek  

 


 

Kartan över de första områdena bolagen sökte tillstånd för