Juridiken

Ramdirektivet för vatten

Nya regler om radioaktivitet i dricksvatten

Lite från Bergstatens hemsida

Från undersökningstillstånd till gruva

Arbetsplaner och undersökningsarbete

Förutsättningar för undersökningsarbeten

 

Hänt 2005

Yttrande om insitu-lakning av professorn i hydrogeologisk miljöteknik, Olov Holmstrand

Stort möte i Sköllersta anordnas

Överklagning

Gruvbolagets ansökan

Bergsstaten

Länsstyrelsens i Örebro Län yttrande över MinMets ansökan

Västra Götalands Länsstyrelses yttrande över MinMets ansökan om undersökningstillstånd i Ranstad

Infrastruktur-minister Ulrika Messing yttrade

Från mötet i februari mellan bolaget
och myndigheterna

Ang tidigare ansökan gällande skifferbrytning HT 04.

 

Skifferhot - juridiken

Lagar och bestämmelser gör det inte så lätt att få börja bryta och medborgarna
kommer inte att underlätta...

Juridiken kring skiffern är ganska komplicerad.
Här ska vi försöka reda ut den alltmer.

På tabellen syns de tillstånd som behövs och vilka som beslutar.
Det översta tillståndet i tabellen gäller undersökningstillstånd, vilket Bergmästaren har givit. I hela raden av för exploatören nödvändiga fortsatta tillstånd, är fler inblandade än Bergmästaren och kraven är mycket hårdare.

Nästa steg är nu att överklaga undersökningstillståndet vilka många håller på att göra

Mer om lagarna

Lagar är ofta generella samt att man kan tillämpa paragrafer tillsammans med andra. Det är med andra ord inte helt självklart att bara för att man har en lag så är det bara det som gäller. Ofta behöver man söka förklaringar i lagmotiven, vilket innebär att man kollar i t ex propositioner d v s Regeringens lagförslag samt SOU - Statens offentliga utredningar. När man letar lagar, förordningar o d så måste man ha tålamod och inte att förglömma - tid.

För den som vill leta på egen hand och kanske hittar fler intressanta lagar eller rättsfall så är t ex www.lagrummet.se, www.notisum.se, www.regeringen.se, samt www.riksdagen.se intressanta.

Själv har jag länkat det mesta till Rättsnätets hemsida på www.notisum.se
Klickar man på länken Fakta & Historik så får man fram ändringar som varit

Det är minerallagen och mineralförordningen som Bergmästaren främst har att hålla sig efter vid t ex ansökan om undersökningstillstånd.

Minerallag SFS nr 1991:45

Mineralförordningen SFS 1992:285

Miljöbalken SFS 1998:808

Lag om kärnteknisk verksamhet SFS 1984:3

Förordning om kärnteknisk verksamhet SFS 1984:14

Strålskyddslag SFS 1988:220

Strålskyddsförordning SFS 1988:293

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön SFS 2004:660

Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning SFS 1997:1294

Diverse annat intressant

Svar på frågor som Åke ställt till Snf:s jurist (pdf-fil)

Riksdagsprotokoll om ändringar i minerallagen (pdf-fil)

Förslag på ändringar i minerallagen (pdf-fil)

2 kap. Minerallagen Undersökningstillstånd med några förklaringar (pdf-fil)

Förslag på ändring av miljöbalken (pdf-fil)

Slutbetänkande om miljöbalken (pdf-fi)

Ändringar i minerallagen (pdf-fil)

Århuskonventionen Ds 2004:29 (pdf)

Proposition om Århuskokonventionen 2004/05:65 (pdf 3,5 mb

 

 

Ang överklaganden