Sköllerstas historia

Kort genomgång av Sköllerstas
historia

Bokverket Sköllerstabygden

Sköllersta Hembygdsförening

Askers och Sköllerstas tingslag

Sköllerstadia

Sköllersta Sparbank

Historien om Kävesta Folkhögskola

 

Bokverktet Sköllerstabygden
Bok 1


 

Bokverket Sköllerstabygden

Sköllerstabygden innehåll

Bok 1

Bok 2

Bok 3

Bok 4


Förord av Arthur Garbergs

Sockenbeskrivningar eller kommunhistorik? av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Naturgeografi samt naturgivna förutsättningar för näringslivet från äldsta tid till idag av Margit Werner

Botaniska vandringar i Sköllersta, Svennevad och Bo av Arne Holmer

Spår efter forntidens människor av Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Holger Jakobsson s 97-100

Spår efter forntidens människor av Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Holger Jakobsson s 101-104

Spår efter forntidens människor av Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Holger Jakobsson s 105-108

Spår efter forntidens människor av Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Holger Jakobsson s 109-112

Spår efter forntidens människor av Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Holger Jakobsson s 113-116

Spår efter forntidens människor av Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Holger Jakobsson s 117-120

Spår efter forntidens människor av Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Holger Jakobsson s 121-122

Ortnamn och bebyggelse av Gunnar Pellijeff

Sockenbor och utsocknes jordägare i bevarade medeltidshandlingar av Per-Axel Wiktorsson

”Närkes domkyrka” – medeltidskyrkan i Sköllersta av Ann-Sofi Schotte-Lindsten, Ulla Karregård, Gerd Dahm, Birgit Lundberg och Birgitta Svensson

Folksägen och folktro av Ingrid Hartman-Söderberg

Folklig klädsel av Lisbeth Holmström