Sköllerstas historia

Kort genomgång av Sköllerstas
historia

Bokverket Sköllerstabygden

Sköllersta Hembygdsförening

Askers och Sköllerstas tingslag

Sköllerstadia

Sköllersta Sparbank

Historien om Kävesta Folkhögskola

 

Bokverktet Sköllerstabygden
Innehåll

Titel:
Sköllerstabygden. Tre närkesocknar, Sköllersta, Svennevad, Bo

Sockenhistorik om Sköllersta, Svennevads och Bo socknar som åren 1952-70 bildade Sköllersta storkommun.

Utgiven av Hallsbergs kommuns kulturnämnd.


Innehållet i samtliga delarna

Bok 1. Tryckt 1978. 258 sidor

Förord av Arthur Garbergs

Sockenbeskrivningar eller kommunhistorik? av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Naturgeografi samt naturgivna förutsättningar för näringslivet från äldsta tid till idag av Margit Werner

Botaniska vandringar i Sköllersta, Svennevad och Bo av Arne Holmer

Spår efter forntidens människor av Ann-Sofi Schotte-Lindsten och Holger Jakobsson

Ortnamn och bebyggelse av Gunnar Pellijeff

Sockenbor och utsocknes jordägare i bevarade medeltidshandlingar av Per-Axel Wiktorsson

”Närkes domkyrka” – medeltidskyrkan i Sköllersta av Ann-Sofi Schotte-Lindsten, Ulla Karregård, Gerd Dahm, Birgit Lundberg och Birgitta Svensson

Folksägen och folktro av Ingrid Hartman-Söderberg

Folklig klädsel av Lisbeth Holmström

Bok 2. Tryckt 1984. 412 sidor

Förord av Arthur Garbergs

Sköllerstabygden från medeltiden till omkring 1600 av Jan Brunius

Bo – godssocknen
Om Boo gods uppkomst (1600-1735) av Jan Brunius

Fältmarskalken Hugo Johan Hamiltons kyrkbygge och tillkomsten av Bo kapellförsamling av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Kommentarer till Carl Diedric Hamiltons ”Berättelse om Boo Egendoms Beskaffenhet” av Ann-Sofi Schotte Lindsten och Margit Werner

Bebyggelse och byggnadsskick i Bo på 1700- och 1800-talen av Thomas Engel

Allmännyttiga inrättningar i Bo under 1700- och 1800-talen av Thomas Engel och Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Svennevad – brukssocknen
Haddebo bruks historia 1658-1860 av Anders Persson

Skogaholm – gården, bruket, människorna av Mats Janson

Kring Gustav III:s kyrka i Svennevad och dess föregångare av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Orgelverken i Svennevads kyrka av Dag Edholm

Sköllersta – bondesocknen
Några kyrkoinventarier och gravminnen från tiden efter reformationen med kommentarer av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Kommentarer till prosten Åhrbergs sockenbeskrivning av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Byar och bönder av Ann-Sofi Schotte-Lindsten, Gottfrid Karlsson och Vilhelm Carlsson

Årets och årens gång i Bengtsbo by. Ur Vilhelm Carlssons anteckningar bearbetat av Ingrid Hartman-Söderberg

Anders Persson – en bondehövding av Gerd Dahm

Bok 3. Tryckt 1992. 362 sidor

Förord av Arthur Garbergs

Bygderna i Sköllerstabygden – tillbakablickar och inledning av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Gränsförändringar i Sköllerstabygden av Jan Brunius

Landskap – karta – lokalhistoria av Margit Werner

Utvandring och befolkningsutveckling i Sköllerstabygden av Hans Norman och Jon Stenbeck

Landsbygd i förändring – människor och miljöer
Trummor och pikar – hantverk för krigets behov i Sköllersta, Svennevad och Bo av Sören Klingnéus

Från sockenskola till folkskola i Sköllersta och Svennevad av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Jonas Ohlsson – en tidig handelsman i Svennevad av Britt Sonnerfeldt

Från vepa till virktäcke – hemtextilier i Sköllersta 1850-1920 av Ingrid Hartman-Söderberg

En ”bondehögskola” växer fram i Sköllersta – femtio år med Örebro läns första folkhögskola av Carl-Gösta Höglund

Från Kävesta vägskäl till Norrtorps slott – en vandring i tid och rum av Berit Forsberg

Från Norrtorps slott till SAKAB – en bildserie kommenterad av Arne Holmer, Magnus Norrtorp och Per Norrtorp

Företag i förändring
Data och minnesbilder från Haddebo bruk efter 1860 av Jan Brunius, Britt Sonnerfeldt och Elin Ekenberg

Epoker i Gryts bruks historia av Jan Brunius, Margit Werner, Britt Sonnerfeldt och Hugo Mossberg

Den nya tiden kom till Boo med januaristormen 1954. Om jord- och skogsbruk under kvartsseklet dessförinnan av Gunnar Carleson

Den fortsatta verksamheten inom Boo-komplexet av Per-Olov Jonsson
Spannmålshandel i Sköllersta av Mårten Lindquist

Lithells – från charkuteri till storindustri av Robert Lithell och Claes-Göran Alvstam

Tre närkesocknar – en kommun
Sköllersta, Svennevad och Bo inför kommunsammanläggningen 1952 av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Tal av Gösta Karlsson, Fabbetorp vid Sköllersta sockenkommuns avslutningssamkväm den 22 december 1951, bearbetat av Arthur Garbergs

Sköllersta storkommun och dess nitton verksamhetsår av Arthur Garbergs

Bok 4. Tryckt 2001. 298 sidor

Förord av Arthur Garbergs

Nya former för samverkan och gemenskap – en inledning av Ann-Sofi Schotte-Lindsten

Samverkan till lantbrukets nytta
Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse i Sköllerstabygden av Carl-Eric Dahlgren

Något om föreningsrörelsen inom jord- och skogsbruk ur bondeperspektiv av Kåge Landin

Hushållningssällskapets sockengillen av Holger Jakobsson

Gemenskap genom folkrörelser
Frikyrkoförsamlingar i Sköllersta, Svennevad och Bo av Olle Bergström och Ragnar Åberg

Blåbandsföreningar i Sköllersta, Svennevad och Bo av Olle Bergström

Logen 1548 Kvismaredalens Ros av IOGT av Curt Fröberg

Logen 1837 Nerikesbaneret av IOGT i Pålsboda av David Kihl

Arbetarrörelsens genombrott i Sköllerstabygden åren 1906-1940 av Mats Ekström

I humanitetens tjänst lokalt och globalt – Röda korset i Sköllerstabygden av Margit Werner

Till hembygdens försvar – skarpskytterörelsen, hemvärnet och lottarörelsen i Sköllerstabygden av Margit Werner

De många föreningarna i Sköllerstabygden av Berit Forsberg

Föreningsgemenskap i bilder sammanställda av Berit Forsberg

En folkrörelseman
J L Saxon – den unge Johan Lindström i Sköllersta och Svennevad av Morten P Hoogland

En tätort växer fram – Pålsboda
Från fem gårdar i glesbygd till Pålsboda tätort – järnvägen bryter ny bygd av Håkan Törnqvist

Municipalsamhället Pålsboda av Arthur Garbergs och Ann-Sofi Schotte Lindsten

Fullmäktige och nämnder - ärenden och beslut i Pålsboda municipalsamhälle av Margit Werner

En vandring genom Pålsboda 1862-1997 av David Kihl

Sköllerstabygden innehåll

Bok 1

Bok 2

Bok 3

Bok 4