Sköllerstas historia

Kort genomgång av Sköllerstas
historia

Bokverket Sköllerstabygden

Sköllersta Hembygdsförening

Askers och Sköllerstas tingslag

Sköllerstadia

Sköllersta Sparbank

Historien om Kävesta Folkhögskola

 

Sköllersta fram till idag

av Martin Helmér

Sköllersta är ett samhälle i hjärtat av Närke. Hur såg här ut förr och vad finns det att se?

För länge sedan, när de första människorna kom till Sköllerstabygden, var fortfarande större delen av området täckt av vatten. Över den plats där Sköllersta kyrka nu ligger stod 25 meter vatten! Endast söder om Svennevad, ca 1,5 mil söder om Sköllersta, fanns större sammanhängande landområden. Vill du veta hur området runt Sköllersta såg ut för riktigt länge sedan så rekommenderas varmt ett besök på Sveriges största fossilmuseum som ligger strax utanför Sköllersta.
De första människorna i trakten var kringströvande jägare och fiskare. Vi vet inte när de först bosatte sig i området men det är möjligt att det hände redan för 5000 år sen. För att försvara sig mot fiender kom folket så småningom att bygga fornborgar. Två stora borgar i Sköllerstatrakten heter Åmhälls borg och Tarsta borg. Från Tarsta borg kan man njuta av en fantastisk utsikt över Närkeslätten.

Allteftersom tiden gick började människorna ägna sig mer och mer åt jord-bruk. Jordbruket kunde försörja fler människor än bara jakt och fiske och befolkningen kring Sköllersta ökade därför. Extra snabbt ökade befolkningen under 1800-talet då mycket mark gjordes om till åkrar. Till slut blev sänkte man vattennivån i de näraliggande Kvismaresjöarna för att få ännu mer mark att bruka. Detta hände åren 1879-87. Det som återstår av Kvismaresjöarna är sedan 1978 ett naturreservat och en av de viktigaste våtmarkslokalerna i Mellansverige. Vid naturreservatet Kvismaren häckar årligen ett stort antal fågelarter i återskapade sjöar och många fler passerar området under flyttning på hösten och våren. Naturreservatet Kvismaren finns idag med i en internationell förteckning över värdefulla och skyddsvärda våtmarker. Besöker du platsen på våren kan du även hamna i en riktig ormgrop…
En annan härlig plats att besöka på våren är naturreservatet vid Sköllersta ekäng, med flera mycket grova ekar, som bilades 1965. Hela ekängen är på våren täckt av vackert lysande vitsippor. Det är otroligt att se! Ekängen ger också ett bra exempel hur det kunde se ut i de betesmarker där djur hölls och där man även kunde hämta hem foder till djuren under 1800-talet.

Den imponerande Sköllersta kyrka är så stor att den brukar kallas Närkes domkyrka. Man tror att en första mindre kyrkobyggnad fanns på samma plats redan på 1100-talet. Den nuvarande kyrkan byggdes under slutet av 1200-talet. Att Sköllersta var ett rikt och dynamiskt område framkommer t.ex. om man tittar på den skatt som skulle betalas till Påven i Rom vid 1300-talets början. Endast Stora Mellösa och Längbro (där Örebro stad ingick) betalade mer i hela Närke. Sköllersta fick betala hela 16 öre – eller vad fyra oxar kostade! Men det finns faktiskt fler spår från medeltiden i närheten av Sköllersta. Åker man till Testa by kan man fortfarande se tydliga spår efter en oskiftad radby där husen och uthusen ligger mycket tätt intill varandra.

Sedan lång tid har barn kunnat gå i skola i Sverige. Dagens sockenstuga i Sköllersta byggdes under 1840-talet för att bl.a. kunna använda som skolbyggnad. Den nuvarande skolan är byggd 1965 och idag kan man gå i skola i Sköllersta från förskolan till sexan. Sedan blir det Pålsboda man får åka till. Gymnasieskolor finns närmast i Hallsberg och Örebro och ett universitet finns i Örebro Vi har faktiskt en folkhögskola i närheten, Kävesta folkhögskola, som startade 1873. Här finns troligen den äldsta bevarade folkskolebyggnaden i hela Sverige, byggd 1878, och ett skolmuseum. Ett exempel i gårdsbebyggelse från 1800-talet får man om man besöker Åkerby hembygdsgård. Den tillhör Sköllersta hembygdsförening och kan erbjuda en mycket god inblick i hur livet kunde gestalta sig under t.ex. 1800-talet.

Vid mitten av 1800-talet byggdes Kånsta Kvarn utanför Sköllersta. Den ökade jordbruksaktiviteten krävde att det fanns kvarnar att ta hand om det jorden gav. Kvarnen är Sveriges enda kvarvarande kvarn som drivits med både vind- och vattenkraft.
Vi har också haft järnväg här i samhället. 1901 invigdes den och gjorde det möjligt att åka till Östergötland eller kanske in till Örebro. Sista tåget gick 1968 och efter det försvann snart rälsen. Tänk om man kunnat åka tåg till Örebro från Sköllersta också idag. Vilken upplevelse!

En av de stora händelserna var 1916 då elkraften kom till Sköllersta. I slutet på 1900-talet kom Internet. Elektriciteten och nätet är två stora språng i utvecklingen av vår bygd. Vad kommer härnäst? Vi i Sköllersta vill att vår bygd ska fortsätta utvecklas och fortsätta leva. Visst är nuet viktigt, men för att kunna se och utvecklas framåt i tiden måste man ibland kika i backspegeln. Det är det vi gjort i denna korta och historiska text om Sköllersta.

Martin Helmér