Sköllerstas historia

Kort genomgång av Sköllerstas
historia

Bokverket Sköllerstabygden

Sköllersta Hembygdsförening

Askers och Sköllerstas tingslag

Sköllerstadia

Sköllersta Sparbank

Historien om Kävesta Folkhögskola


Sköllerstas historia

Sköllersta har en lång och intressant historia. Här har människor levat och verkat i minst 7000 år.

Ortens namn kommer antagligen från en Skjolder.
Sta betyder ställe eller ställning.
Sköllersta alltså = Skjolders ställe.

Här finns en kort genomgång av Sköllerstas historia utifrån minnesmärken som finns än idag. Bokverket Sköllerstabygden på webben!Det finns en rik och fyllig källa för den som vill följa bygdens öden mer i detalj.
Den heter Sköllerstabygden, ett bokverk i fyra band. Under vintern 2003-2004, skannades hela detta verk in och författarnas tillstånd inhämtades så att det kunde läggas ut det på denna webbplats.

Här kan vi följa utvecklingen från forntiden, via medeltiden då kyrkan var en mycket viktig knutpunkt, vidare in i nyare tider med jordbrukets förändring, industrins och folkrörelsernas framväxt mm.

Sköllerstas gränser har ändrats med åren.
De två första kartbilderna visar Sköllersta som socknar och kommuner jämte Svennevad resp. Bo.
Den tredje kartbilden är från Sköllersta storkommun och den nedersta från nutid som del av Hallsberg.
(Ur Sköllerstabygden del 3 sid. 17)

 

Askers och Sköllerstas tingslag
Om rättshistorien med bla många rättsfall som innehåller dramatiska människoöden.

Skollerstadia
Gustaf Adolf Isaksson var kyrkvärd i Gillberga
och berättar om Sköllerstas historia från slutet av 1800- och början av 1900talet via
kyrkböcker och andra källor.

Sköllersta sparbank 1849-1949
innehåller inte bara om bankverksamheten utan om bebyggelse, föreningsliv mm Utgavs vid 100-årsjubiléet 1949.

Kävesta folkhögskolas historia
Utgavs 1973 vid 100-årsjuilbéet. Innehåller mycket om skolans verksamhet, pedagogik, personligheter och samlingar.

Sköllersta Hembygdsförening
studerar och gör aktiviteter runt Sköllerstas historia